Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXIII sesja rady miejskiej

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) zapraszam na XXIII nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się w dniu  20 lipca 2020 roku o godz.  1600 w Sali Konferencyjnej  Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach

Porządek obrad:          

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/185/2020 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 czerwca 2020 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok, UchwałyNr XVII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
  6. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.