Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner - sesjaXXIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 22 czerwca  2016  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat  bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobczyce za 2015 rok.

7. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie sesji.