XXII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

 

XXII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 8 lipca 2020 roku o godz.  1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:          

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania
  w Dziekanowicach poprzez zmianę siedziby oraz likwidację dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Dobczyce w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok, UchwałyNr XVII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 9. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy i Miasta Dobczyce za 2019 rok.
 10. Debata nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Dobczyce za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobczyce za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 14. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.
 17.  

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się: 08 lipca 2020 roku o godz. 1100  w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wyrażenie opinii w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach poprzez zmianę siedziby oraz likwidację dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Dobczyce w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Wolne wnioski.

 

Posiedzenie  Komisji Gospodarczej odbędzie się: 08 lipca 2020 roku o godz. 1145  w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wyrażenie opinii do projektu uchwały
 2. Wyrażenie opinii do projektu uchwały zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok, UchwałyNr XVII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 4. Wolne wnioski.