Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Zapraszamy na XXI sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się 20 kwietnia 2016 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym  w Dobczycach.

Porządek obrad:        

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat  bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji,
 4. Wnioski i interpelacje radnych,
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu od drogi publicznej po nieruchomości położonej w Kornatce, oznaczonej jako działka nr 312/2,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobczyce, ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce,
 10. Wolne wnioski,
 11. Zamknięcie sesji.