Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

XVII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner sesja Rady MiejskiejZapraszamy na XVII sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się 30 grudnia  2015  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach

Porządek obrad:      
1.    Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat  bieżących spraw gminy jakie miały miejsce  w okresie między sesyjnym.
4.    Wnioski i interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2016.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2016 – 2024.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2015 rok, Uchwały Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
11.    Wolne wnioski.
12.    Zamknięcie sesji.