Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

sesja rady miejskiej - grafika

 

XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 21 marca 2018 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach

Porządek obrad:          

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i do niewyłącznego korzystania części nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 716/10, 716/12, 716/18, 716/19, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 10. Podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach.
 13. Podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

 

19 marca 2018 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Dobczycach  przy ul. Podgórskiej 3;
 2. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Dobczycach przy ul. Jagiellońskiej 2;
 3. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i do niewyłącznego korzystania części nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 716/10, 716/12, 716/18, 716/19, stanowiącej własność Gminy Dobczyce;
 4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce w 2018r;
 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Pod Zaporą" w Dobczycach;
 6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach;
 7. podziału Gminy Dobczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 8. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały  Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku;
 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 10. Wolne wnioski.