Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XLIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner sesja Rady MiejskiejXLIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 27 września  2017  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach.

Porządek obrad:         

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/278/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu „Małopolska Niania” w Gminie Dobczyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Statutu Gminy Dobczyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach, które odbędzie się 25 września 2017 roku o godz. 15:00
w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego  w Dobczycach.
   
Tematem posiedzenia będzie:
1.    Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce.
2.    Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/278/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu „Małopolska Niania” w Gminie Dobczyce.
3.    Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
4.    Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany do Statutu Gminy Dobczyce.
5.    Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
6.    Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
7.    Wolne wnioski.