Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XLII Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner sesjaXLII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach, odbędzie się 13 września 2017 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach.

 

 

 

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Sprawozdanie z realizacji w II kwartale 2017 roku Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach nr XX/177/08 przez Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
  i Miasta Dobczyce na lata 2017 – 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec zarzutów podniesionych w skardze na działanie Rady Miejskiej w Dobczycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w  Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 825/1, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie budowy pomnika upamiętniającego Żołnierzy Polski Niepodległej oraz zamordowanych, poległych i represjonowanych w latach 1945 -1951, związanych z ziemią dobczycką.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobczyce w ośmioletnie szkoły podstawowe.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia

 

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu  11 września 2017 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego  w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Ponowne rozpatrzenie wniosku Pani Magdaleny K. z dnia 28.06.2017 r. o dokonanie zmiany punktowej zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2017 – 2020.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec zarzutów podniesionych w skardze na działanie Rady Miejskiej w Dobczycach.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w  Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 825/1, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie budowy pomnika upamiętniającego Żołnierzy Polski Niepodległej oraz zamordowanych, poległych i represjonowanych w latach 1945 -1951, związanych z ziemią dobczycką.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobczyce w ośmioletnie szkoły podstawowe.
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
  i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Wolne wnioski.