Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XLI Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner sesja

 

XLI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 19 lipca  2017 roku o godz.15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach

Porządek obrad:         

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów za ochronne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/252/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 kwietnia 2017r w sprawie przejęcia od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr K1955 w zakresie realizacji inwestycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/180/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz nadania jej  statutu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu „Małopolska Niania” w Gminie Dobczyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach, które odbędzie się w dniu 17 lipca  2017 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce;
 2. wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów za ochronne;
 3. zmiany uchwały Nr XXXVIII/252/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 kwietnia 2017r w sprawie przejęcia od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr K1955 w zakresie realizacji inwestycji;
 4. zmiany uchwały nr XXVIII/180/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz nadania jej  statutu;
 5. uchwalenia programu „Małopolska Niania” w Gminie Dobczyce;
 6. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku;
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Wolne wnioski.