Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XL Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner sesja

 

XL Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się  28 czerwca  2017  roku  o godz. 15:00  w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach.

Porządek obrad:         

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy
  i Miasta Dobczyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/259/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/75/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 października 2015 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia służebności przechodu i przejazdu od drogi po nieruchomości położonej w Kędzierzynce oznaczonych jako działka nr 281/2. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku w Dobczycach przy ul. Kilińskiego 19.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznej pralnicy i suszarki do umundurowania specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach, które odbędzie się w dniu 26 czerwca  2017 roku o godz. 1500  w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego  w Dobczycach.

 

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce;
 2. zmiany uchwały Nr XXXIX/259/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych;
 3. zmiany uchwały nr XIV/75/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 października 2015 r;
 4. ustalenia służebności przechodu i przejazdu od drogi po nieruchomości położonej w Kędzierzynce oznaczonych jako działka nr 281/2;
 5. odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku w Dobczycach przy ul. Kilińskiego 19;
 6. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce;
 7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu;
 8. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznej pralnicy i suszarki do umundurowania specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach;
 9. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku;
 10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Wolne wnioski.