Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XIV Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XIV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

 

XIV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach, zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i MIasta Dobczyce Tomasza Susia, odbędzie się 30 października 2019 roku o godz. 16:30 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:             

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 5. Podjęcie uchwały
 6. Podjęcie uchwaływ sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kornatce.
 8. Podjęcie uchwały zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, UchwałyNr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
 9. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.
 10. Wolne wnioski.

Posiedzenie  Komisji Gospodarczej, odbędzie się w dniu: 30 października 2019 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 2. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/106/19 Rady Miejskiej
  w Dobczycach z dnia 02 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Kornatce.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, UchwałyNr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
 6. Wolne wnioski.