Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

sesja

 

XIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 2 października 2019 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:          

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Wręczenie Nagród Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Dobczycach;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku komunalnym w miejscowości Kędzierzynka 119
  (pow.17,2 m2).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku komunalnym w miejscowości Kędzierzynka 119
  (pow.30,45 m2).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dobczyce a Gminą Raciechowice w przedmiocie powierzenia Gminie Dobczyce realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 14. Podjęcie uchwały zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, UchwałyNr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się  30 września 2019 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”;
 2. wyrażenie opinii do projektu uchwały udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu;
 3. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie
 4. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce;
 5. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku komunalnym w miejscowości Kędzierzynka 119 (pow.17,2 m2);
 6. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku komunalnym w miejscowości Kędzierzynka 119 (pow.30,45 m2);
 7. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dobczyce a Gminą Raciechowice w przedmiocie powierzenia Gminie Dobczyce realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu;
 8. wyrażenie opinii do projektu uchwały zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, UchwałyNr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku;
 9. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 10. Wolne wnioski.