Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

sesja

 

XI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 10 lipca 2019 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.

Porządek obrad:        

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawieutworzenia Żłobka Gminnego w Dobczycach oraz nadania mu statutu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Żłobku Gminnym w Dobczycach prowadzonym przez Gminę Dobczyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/180/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz nadania jej statutu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców Gminy Dobczyce obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 10. Podjęcie uchwały zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, UchwałyNr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawieutworzenia Żłobka Gminnego w Dobczycach oraz nadania mu statutu;
 2. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Żłobku Gminnym
  w Dobczycach prowadzonym przez Gminę Dobczyce;
 3. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/180/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz nadania jej statutu;
 4. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców Gminy Dobczyce obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;
 5. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobczyce;
 6. wyrażenie opinii do projektu uchwały zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, UchwałyNr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku;
 7. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 8. Wolne wnioski.