Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

XI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Zapraszamy na XI Sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się 17 lipca 2015 roku o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Dobczycach:

  1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Wnioski i interpelacje radnych.
  4. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2015 rok, Uchwały Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.
  6. podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce .
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.