Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

X sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

X Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

 

X sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 16:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:        

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja na temat bieżącej działalności Wawel S.A. i planów rozwoju firmy - Członek Zarządu, Dyrektor Pan Wojciech Winkel.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na okres powyżej trzech lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach, Brzączowice 186.
 10. Podjęcie uchwały w sprawieprzekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicachpoprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawieutworzenia Żłobka Gminnego w Dobczycach oraz nadania mu statutu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Żłobku Gminnym w Dobczycach prowadzonym przez Gminę Dobczyce.
 13. Podjęcie uchwaływ sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/180/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz nadania jej statutu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXVI/165/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXIX/184/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXXVI/234/17 Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXXVI/235/17 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXIX/186/16Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXXVI/236/17 Rady Miejskiej w w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  w Krakowie skargi na Uchwałę NrXXIX/187/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice.
 21. Podjęcie uchwały zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, UchwałyNr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce;
 2. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego;
 3. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na okres powyżej trzech lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach, Brzączowice 186;
 4. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawieprzekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicachpoprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
 5. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawieutworzenia Żłobka Gminnego w Dobczycach oraz nadania mu statutu;
 6. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Żłobku Gminnym w Dobczycach prowadzonym przez Gminę Dobczyce;
 7. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/180/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz nadania jej statutu;
 8. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXVI/165/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice;
 9. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXIX/184/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice;
 10. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXXVI/234/17 Rady Miejskiej w Dobczycachw sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka;
 11. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXXVI/235/17 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów;
 12. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXIX/186/16Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków;
 13. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXXVI/236/17 Rady Miejskiej w Dobczycachw sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki;
 14. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę NrXXIX/187/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice;
 15. wyrażenie opinii do projektu uchwały zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, UchwałyNr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
 16. Wolne wnioski.