Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

V Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

sesja

 

V Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 30 stycznia  2019 roku o godz. 17:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:          

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
 4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
  i Miasta w Dobczycach z realizacji w III i IV kwartale 2018 r. Uchwały Rady Miejskiej
  w Dobczycach Nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 9. Sprawozdanie Referatu Gospodarki Komunalnej z realizacji w III i IV kwartale 2018 roku Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach nr .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Bieńkowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Dobczyce na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na okres powyżej trzech lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowegow budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach przy ul. Szklonej 43.
 13. Podjęcie uchwały sprawie dokonania zmiany w statucie sołectw Gminy Dobczyce.
 14. Uchwała w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 1069/4,stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/192/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej.
 16. Podjęcie uchwały zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, UchwałyNr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 roku o godz. 1700 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał :

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Bieńkowice,
 2. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Dobczyce na 2019 rok,
 3. sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na okres powyżej trzech lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowegow budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach przy ul. Szklonej 43,
 4. w sprawie dokonania zmiany w statucie sołectw Gminy Dobczyce,
 5. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 1069/4,stanowiącej własność Gminy Dobczyce,
 6. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/192/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej,
 7. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, UchwałyNr III/27/18
  z dnia 28 grudnia 2018 roku,
 8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 9. Wolne wnioski.