Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach

gif sesjaPosiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach, które odbędzie się w dniu 07 lutego 2018 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.  

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Rozpatrzenie skargi  z dnia 5 stycznia 2018 r. w zakresie zarzutów dotyczących działań Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce nie podejmowanych w toku prowadzonego z wniosku  Skarżącej postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
  2. Rozpatrzenie wniosku z dnia z dnia 5 stycznia 2018 r. o obniżenie wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.
  3. Rozpatrzenie wniosku z dnia 19 stycznia 2018 r. o nadanie nowych nazw ulic na terenie miasta Dobczyce. 
  4. Wolne wnioski.