Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

LV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

gif sesja

 

Uprzejmie zapraszam na LV sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się w dniu 19 września 2018 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:          
1.    Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2.    Wręczenie nagród Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
5.    Wnioski i interpelacje Radnych.
6.    Wolne wnioski.
7.    Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dobczyce.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobczyce.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/382/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty dla lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Brzączowice 11.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości  Kędzierzynka 119.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
18.    Wolne wnioski.
19.    Zamknięcie sesji.

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach, które odbędzie się w dniu: 17 września 2018 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

1.    rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce;
2.    rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce;
3.    rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce;
4.    wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dobczyce;
5.    zmiany Statutu Gminy Dobczyce;
6.    zmiany Uchwały Nr LII/382/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach;
7.    udzielenia bonifikaty dla lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Brzączowice 11;
8.    odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości  Kędzierzynka 119;
9.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku;
10.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
11.    Wolne wnioski