Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

LII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

gif sesja

LII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 13 czerwca 2018 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce
  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobczyce za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce
  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce
  do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 11. Podjecie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia pn.: „Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce”.
 12. Podjęcie uchwały zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, UchwałyNr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

 

11 czerwca 2018 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego
w Dobczycach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobczyce za 2017 rok;
 2. absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;
 3. ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 4. dostosowania wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do Rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
 5. przyznania wyróżnienia pn.: „Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce”;
 6. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku;
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 8. Wolne wnioski