Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

LI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

gif sesjaLI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 16 maja 2018 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Sprawozdanie z realizacji w I kwartale 2018 roku Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach nr przez Referat Gospodarki Komunalnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 617/6, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w Stojowicach, oznaczonej jako działka nr 307/2, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Stadnikach, oznaczonej działkami nr 353/1, 374/15, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 14. Podjęcie u udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego.
 15. Podjęcie uchwały zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, UchwałyNr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

 

14 maja 2018 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach.

 1. Rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 2. rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego;
 3. rozpatrzenia skargi na opieszałość Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce;
 4. ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 617/6, stanowiącej własność Gminy Dobczyce;
 5. ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w Stojowicach, oznaczonej jako działka nr 307/2, stanowiącej własność Gminy Dobczyce;
 6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Stadnikach, oznaczonej działkami nr 353/1, 374/15, stanowiącej własność Gminy Dobczyce;
 7. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego;
 8. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, UchwałyNr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku;
 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.