Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

IX Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

sesja rady miejskiej

 

Uprzejmie zapraszamy na IX sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 roku o godz. 16:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach

Porządek obrad:    
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy i Miasta Dobczyce za rok 2018.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Dobczyce za rok 2018.
a) Głosy radnych;
b) Głosy mieszkańców.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobczyce za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.