Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

III sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner - sesja RM

 

TRANSMISJA ONLINE https://www.dobczyce.pl/BIP/samorzad/rada-miejska/transmisja-online-sesj...

Uprzejmie zapraszam na III sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się w dniu 28 grudnia  2018 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:    
1.    Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
4.    Interpelacje i zapytania Radnych.
5.    Wolne wnioski.
6.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7.    Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2019.
8.    Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2019-2027.
9.    Wolne wnioski
10.  Zamknięcie sesji.

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobczycach, które odbędzie się w dniu:
28 grudnia 2018 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał :
1.    w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2019;
2.    w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2019-2027.
3.    Wolne wnioski.