Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

25 kwietnia 2018 L sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner sesja L sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
  i Miasta w Dobczycach z realizacji wI kwartale 2018 r. Uchwały Rady Miejskiej
  w Dobczycach Nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 8. Podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobczyce i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 12. Podjęcie uchwały zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, UchwałyNr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.