Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
„Wykonanie stropu nad salą widowiskową oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Stadnikach” 2018-03-05
„Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych Gminy Dobczyce w 2018r. przy zastosowaniu emulsji asfaltowej i grysów , w ilości około 200 ton”. 2018-02-23
„Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN 0,23 kV przy drodze gminnej nr 540102K Kornatka-Zalas w miejscowości Kornatka i Brzezowa, gmina Dobczyce-Etap I”. 2018-02-22
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną – orynnowanie 2018-02-14
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap I 2018-02-08
: „Wykonanie stropu nad salą widowiskową oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Stadnikach” 2018-02-07
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 - część V: Dostawa wyposażenia 2018-01-30
"Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach". 2018-01-12
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - część V: Dostawa wyposażenia 2017-12-22
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Dobczyce w okresie od 02.01.2018r do 30.06.2019r” 2017-12-08
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Dobczyce w okresie od 02.01.2018r do 30.06.2019r” 2017-12-08
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Dobczyce w okresie od 02.01.2018r do 30.06.2019r” 2017-12-08
"Opracowanie dokumentacji wymaganej do wystąpienia o dofinasowanie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pod nazwą „Stworzenie parku sensorycznego na terenie Charstka wraz z ogrodem doświadczeń”. 2017-12-04
"Opracowanie dokumentacji wymaganej do wystąpienia o dofinasowanie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pod nazwą „Stworzenie parku sensorycznego na terenie Charstka wraz z ogrodem doświadczeń”. 2017-12-04
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zam 2017-11-24
Gmina Dobczyce: Zakup paliw płynnych: do samochodów i urządzeń będących w użyciu Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobczyce na 2018 rok 2017-11-24
„Remont drogi gminnej ul. Laskowa K540014 w Dobczycach w km 0+000-0+124”. 2017-11-20
„Remont drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km 0+000-0+124”. 2017-11-06
„Remont drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km 0+000-0+124”. 2017-10-27
"Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 967 na odcinku referencyjnym 070 km w Dobczycach ul. Myślenicka –Etap 1” 2017-10-27

Strony