Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
„Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy i Miasta Dobczyce”. 2017-09-01
„Modernizacja drogi rolnej Skrzynka przez Wieś w km 0+000-0+195”. 2017-09-01
"Wykonanie stropu nad salą widowiskową oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Stadnikach” 2017-08-22
.:„Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn. „Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 690 mb w zamian za stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobczycach, na działkach nr: 805 i nr 801/2....." 2017-08-08
„Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn. „Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 690mb w zamian za stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobczycach, na działkach nr: 805 i nr 801/2..........." 2017-07-25
"Wykonanie stropu nad salą widowiskową oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Stadnikach” 2017-07-19
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach 2017-07-19
„Remont drogi gminnej w miejscowości Rudnik w km 0+000-0+150 ( z nawierzchnią asfaltową). 2017-07-13
„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skrzynka w km 0+000 – 0+123”. 2017-07-13
„SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 - część I: Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych 2017-06-23
Zabezpieczenie przed zalaniem części miejscowości Stadniki poprzez budowę przepustu pod drogą powiatową nr K 1955. 2017-06-22
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzączowicach 2017-06-09
Wymiana przepustów rurowych w ciągu drogi gminnej nr K540131 Stadniki-Kwapinka. 2017-06-08
Wykonanie urządzenia wodnego – przepustu ramowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzi rów przydrożny zakończony studnią wlotową i rów odprowadzający wodę z przepustu- w celu odprowadzenia wód z terenów zastoiskowych........... 2017-06-08
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. 2017-06-01
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną – etap I 2017-05-29
"Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 967 na odcinku referencyjnym 070 km w Dobczycach ul. Myślenicka –Etap 1” 2017-05-25
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzączowice-Mostówka w km 0+000-0+266 2017-05-17
Sprzedaż samochodu specjalnego strażackiego marki Jelcz 315 2017-05-11
Sprzedaż samochodu specjalnego strażackiego marki Iveco - Magirus 2017-05-10

Strony