Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
„Ocieplenie stropu nad parterem budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi”. 2019-06-24
„Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Dobczyce, Skrzynka i Stojowice gmina Dobczyce”. 2019-06-21
„Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na powierzchni łącznej do 4 000 m2 oraz grubowarstwowego na powierzchni do 50 m2 na terenie Gminy Dobczyce”. 2019-06-12
Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku Orlik w Dobczycach 2019-06-07
„Rozbudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN o długości ok. 300 m w ciągu drogi gminnej Niezdów – „pod krzyż” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2019-06-07
Dostawa wyposażenia dla przedszkola nr 3 i oddziału żłobka w Dobczycach 2019-05-20
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną 2019-05-13
Badanie próbek popiołów paleniskowych w celu wykrycia spalania odpadów – 20 szt. 2019-04-19
Modernizacja drogi gminnej łączącej ul. Witosa z ul. Szkolną w Dobczycach 2019-04-19
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 540131 K Stadniki – Kwapinka, na długości ok. 1,43 km 2019-04-16
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną 2019-04-09
„Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II; Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej – Modernizacja kąpieliska”- DIALOG TECHNICZNY 2019-03-15
.: „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych Gminy Dobczyce w 2019r. przy zastosowaniu emulsji asfaltowej i grysów , w ilości około 180 ton”. 2019-03-15
Sprzedaż samochodu specjalnego AVIA A31, KWS 4177 2019-03-05
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 540131 K Stadniki – Kwapinka, na długości ok. 1,43km 2019-02-18
Zakup kruszywa kamiennego 2019-02-18
Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN 0,23 kV przy drodze gminnej nr 540102K Kornatka-Zalas w miejscowości Kornatka i Brzezowa, gmina Dobczyce – Etap II 2019-02-08
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy i Miasta Dobczyce wraz z jednostkami organizacyjnymi 2019-01-31
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III 2019-01-21
„Sprzedaż samochodu specjalnego Mercedes Benz KMY 9J62” 2019-01-16

Strony