Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 - część V: Dostawa wyposażenia 2018-01-30
"Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach". 2018-01-12
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - część V: Dostawa wyposażenia 2017-12-22
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Dobczyce w okresie od 02.01.2018r do 30.06.2019r” 2017-12-08
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Dobczyce w okresie od 02.01.2018r do 30.06.2019r” 2017-12-08
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Dobczyce w okresie od 02.01.2018r do 30.06.2019r” 2017-12-08
"Opracowanie dokumentacji wymaganej do wystąpienia o dofinasowanie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pod nazwą „Stworzenie parku sensorycznego na terenie Charstka wraz z ogrodem doświadczeń”. 2017-12-04
"Opracowanie dokumentacji wymaganej do wystąpienia o dofinasowanie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pod nazwą „Stworzenie parku sensorycznego na terenie Charstka wraz z ogrodem doświadczeń”. 2017-12-04
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zam 2017-11-24
Gmina Dobczyce: Zakup paliw płynnych: do samochodów i urządzeń będących w użyciu Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobczyce na 2018 rok 2017-11-24
„Remont drogi gminnej ul. Laskowa K540014 w Dobczycach w km 0+000-0+124”. 2017-11-20
„Remont drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km 0+000-0+124”. 2017-11-06
"Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 967 na odcinku referencyjnym 070 km w Dobczycach ul. Myślenicka –Etap 1” 2017-10-27
„Remont drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km 0+000-0+124”. 2017-10-27
"Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 967 na odcinku referencyjnym 070 km w Dobczycach ul. Myślenicka –Etap 1” 2017-10-13
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach 2017-10-03
"Zakup materiałów budowlanych na pokrycie dachu domu Ludowego w Stadnikach”. 2017-09-29
Zakup lekkiego operacyjnego samochodu strażackiego 2017-09-19
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach 2017-09-11
OGŁOSZENIE O PRZETARGU CZĘŚĆ IV: ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE w ramach projektu SKANSENOVA 2017-09-11

Strony