Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
„Modernizacja drogi gminnej Brzezowa -koło szkoły w miejscowości Brzezowa w km 0+000 – 0+180)" 2018-10-04
„Modernizacja drogi gminnej nr 540041K-ul. Zacisze w Dobczycach w km 0+000 – 0+124”. 2018-09-28
„Modernizacja ul. Spacerowej”. 2018-09-28
„Modernizacja drogi gminnej nr 540041K-ul. Zacisze w Dobczycach w km 0+000 – 0+124”. 2018-09-20
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II 2018-09-14
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną – realizowanego w ramach projektu: Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach II 2018-09-14
„Przebudowa pobocza na chodnik wzdłuż drogi powiatowej nr K1984 (ul. Jagiellońska) i drogi gminnej nr 540108K Niezdów -przez wieś ( w km 0+125,50 – 0+583,00)” 2018-08-31
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezowa w km 0+000 – 0+290” . 2018-08-31
Zakup pojazdu specjalnego, używanego do zimowego utrzymania dróg dla Gminy Dobczyce 2018-08-31
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezowa w km 0+000 – 0+290” . 2018-08-24
"Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków” . 2018-08-24
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III 2018-08-21
„Modernizacja drogi gminnej ul. Podlesie w Dobczycach w km 0+000-0+274” 2018-07-24
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020r 2018-07-24
Modernizacja drogi gminnej nr 540120K Sieraków – Koło uzdrowiska w km 0+000-0+791. 2018-07-23
„ Roboty budowlane i wykończeniowe w budynku Remizy OSP w Nowej Wsi” 2018-07-19
„ Roboty budowlane i wykończeniowe w budynku Remizy OSP w Nowej Wsi” 2018-07-11
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II 2018-07-11
"Przebudowa pobocza na chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 540015K – ulica Lubomirskich w Dobczycach”. 2018-06-29
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - część V: Dostawa wyposażenia w zakresie części 5.1 2018-06-27

Strony