Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa Datasortuj malejąco
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce 2011-11-14
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-02-27
Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu odbudowy na terenie sołectwa Rudnik w gminie Dobczyce 2012-03-27
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce 2012-04-26
1/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2012-05-10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce – Zarabie”. 2012-05-10
2/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2012-05-25
Obwieszcenie o wszczęciu postępowania administracyjnego wsprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiazacje przedsięwzięcia pn.:' Budowa lakierni proszkowej" w miejscowości Niezdów, gmina Dobczyce. 2012-05-28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-07-18
3/2012 Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizacę przedsięwzięcia 2012-07-19
4/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uawrunkowaniach 2012-08-08
5/2012 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2012-08-08
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2012-08-08
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczacego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2012-08-17
6/2012 Postaanowienie o zawieszeniu postępowania 2012-08-17
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2012-08-29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-09-26
7/2012 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 2012-09-26
8/2012 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-09-26
9/2012 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 2012-09-26

Strony