Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Data: 

2012-04-26

Kadencja: 

  • 2010-2014

Numer: 

GPS.6721.6.2012.II

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Brzezowa, w zakresie obejmującym działki ewidencyjne nr 261/4, 261/5, 262, 263, 264 i 265/1;

2.      Miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - miasto Dobczyce, w zakresie obejmującym działki ewidencyjne nr: 716/5, 716/7, 716/9, 716/10, 716/12, 716/13, 716/14, 716/15, 716/16, 716/17, 716/18, 716/19, 717 i 872/2;

3.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - miasto Dobczyce, w zakresie obejmującym działki ewidencyjne nr: 825/3, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836/1, 836/2, 836/3, 837, 838, 839, 841, 842, 843, 844, 845/1, 846/1, 847/1, 848/1, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853, 854, 855, 856, 857 i 858;

4.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Dziekanowice, w zakresie obejmującym działki ewidencyjne nr: 119/7, 119/8, 119/10, 119/11, 119/12, 119/13, 119/14, 119/15 oraz 318/1;

5.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Nowa Wieś, w zakresie obejmującym działki ewidencyjne nr 108/1, 109/2 i 109/3.