Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

„Projekt rozbudowy istniejącego budynku halowo - produkcyjno - magazynowego na dz. nr 7305/5, 7305/6, 7305/7, 1304/8, 1304/13 w Dobczycach obręb 0001 wraz z instalacjami wewnętrz., zagospodarowaniem terenu, infr. tech. i komunikacyjną - etap I, II, III. I

Data: 

2020-12-02

Kadencja: 

  • 2018-2023

Numer: 

GPS.6220.6.2020.MADU

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz.U 2020 r., poz. 283, z późn.zm)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 06.08.2020 r. firmy ES-SYSTEM NT Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Nowaka, ATLAS WARD POLSKA Sp. z o.o., Oddział Kraków, ul. Sołtysa Dytmara 3/2U I p., 30-126 Kraków, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 01.12.2020 r., znak: GPS.6220.6.2020.MADU, dla przedsięwzięcia pn.:

„Projekt rozbudowy istniejącego budynku halowo - produkcyjno - magazynowego na działkach nr 7305/5, 7305/6, 7305/7, 1304/8, 1304/13 w Dobczycach obręb 0001 wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną - etap I, II, III”