Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: „Budowa podczyszczalni ścieków z zakładów produkcyjnych WAWEL S.A. w Dobczycach, ul. Wawelska 6."

Data: 

2019-10-29

Kadencja: 

  • 2018-2023

Numer: 

GPS.6220.3.2019.MADU

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 33 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz.U. z 2018., poz. 2081,
z późn.zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 27.05.2019 r., firmy Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława Bździaka, ECO TREATMENT, ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa podczyszczalni ścieków z zakładów produkcyjnych WAWEL S.A. w Dobczycach, ul. Wawelska 6,

działki nr 1286/10, 1290, 1291, 1292/2, 1293/15, 1293/16, 1293/17, 1293/18, 1293/13, 1293/10, 1297, 1304/12, 1344/6, 1186/13, 1185/4, 1186/17, powiat myślenicki; województwo małopolskie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi dojazdowe, elementy rurociągów)”.