Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa muru (ściany) odporności ogniowej REI 240 pełniącego funkcje boksów na odpady złomu oraz odpady baterii i akumulatorów” realizowanego na działce 440/2 w Dobczycach.

Data: 

2020-03-12

Kadencja: 

  • 2018-2023

Numer: 

GPS.6220.5.2019.MADU

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz.U 2020 r., poz. 283,
z późn.zm)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 20.08.2019 r. Pana Grzegorza Cygana, właściciela firmy Handlowo - Usługowo – Produkcyjnej „Grześ – Bis” Grzegorz Cygan, ul. Zarabie 19 A, 32-410 Dobczyce, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 06.03.2020 r., znak: GPS.6220.5.2019.MADU, dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa muru (ściany) odporności ogniowej REI 240 pełniącego funkcje boksów na odpady złomu oraz odpady baterii
i akumulatorów”

realizowanego na działce 440/2 w Dobczycach