Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

śr., 2017-08-23

nieruchomość w Brzączowicach do sprzedaży nr 78/3Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gminną położoną w Brzączowicach, oznaczoną jako działka nr 78/3 o powierzchni 0.0148 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00007241/8. Cena sprzedaży nieruchomości 16 000,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice, działka nr 78/3 położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej (18MNU) .

Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2016 r. poz.2147 z póź.zm.)  mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

nieruchomość do sprzedaży - działka nr 778/1Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gminną położoną w Brzączowicach, oznaczoną jako działka nr 778/1 o powierzchni 0.0075 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00007241/8.
Cena sprzedaży nieruchomości 8700,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice, działka nr 778/1 położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej (18MNU) .

Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 z póź.zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Data opracowania: 

śr., 2017-08-23

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz