Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie do zamiany

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pon., 2020-06-08

lokalizacjia działek przeznaczonych do zamianyBURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

przeznacza do zamiany, stanowiące własność Gminy Dobczyce, niezabudowane nieruchomości:

  • położoną w Brzączowicach, gmina Dobczyce, oznaczoną działką nr 7/2 o powierzchni 0.0070 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00007241/8 oraz
  • położoną w Stojowicach, gmina Dobczyce, oznaczoną działką nr 300/2 o powierzchni 0.0070 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00006746/1,

na niezabudowaną nieruchomość położoną w Stojowicach, gmina Dobczyce, oznaczoną działką nr 359/5 o powierzchni 0.0134 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00022662/6, stanowiącą własność osoby fizycznej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowe działki w całości położone są: 7/2 w terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej (22MNU), 300/2 w terenie usług (1U1).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.121) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Data opracowania: 

pon., 2020-06-08

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika