Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przetarg - sprzedaż nieruchomości gminnej

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pon., 2013-04-29

BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA  DOBCZYCE

 

Informuje, że dnia 18 kwietnia 2013 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, Rynek 26 – zostały przeprowadzone pierwsze przetargi ustne nieograniczone, których przedmiotem była sprzedaż :

1/ niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce, położonej w Dobczycach przy ulicy Piłsudskiego, oznaczonej jako działka nr 1003/2
o powierzchni 0.1104 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015490/7,

2/ zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce, położonej
w Dobczycach przy ulicy Cegielnianej, oznaczonej jako działka nr 266 o powierzchni 0.1010 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015490/7.

 

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.   

 

 

 

 

 

 

Data opracowania: 

pon., 2013-04-29

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz