Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Wersja wpisu Nowoczesna Administracja Samorządowa z dnia wt., 2015-09-22 14:55

Nowoczesna Administracja Samorządowa

Gmina Dobczyce przystąpiła do realizacji projektu Nowoczesna Administracja Samorządowa, którego celem jest podniesienie standardów świadczenia usług drogą elektroniczną w urzędach. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Eurokon sp. z o.o. z Warszawy z ośmioma jednostkami samorządu terytorialnego z woj. małopolskiego.

W ramach projektu prowadzona jest promocja elektronicznych usług publicznych skierowana do mieszkańców w miejscowej prasie, internecie  (ulotki, plakaty, pendrive-y z materiałami szkoleniowymi).

W urzędach powstały punkty potwierdzania Profilu Zaufanego a pracownicy są przeszkoleni w tym zakresie. Projekt przewiduje szkolenie w zakresie instalacji
i obsługi e-usług. Umożliwia to korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych (ePUAP). W ramach platformy ePUAP udostępniane są usługi elektroniczne realizowane w urzędzie.

W celu osiągnięcia wzrostu wiedzy i umiejętności pracowników przeprowadzane są szkolenia ze stosowania Instrukcji Kancelaryjnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Standardów obsługi klienta, Zasad bezpieczeństwa informacji, Doskonalenia komunikacji wewnętrznej i inne.

W ramach projektu następuje wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla wszystkich Jednostek. Dodatkowo w ramach projektu JST otrzymują sprzęt komputerowy.

Całkowity budżet Projektu - dla wszystkich ośmiu Jednostek - to 2 171 562 zł. Łączny wkład własny wszystkich Jednostek  to 326 317 zł, (co stanowi 15 proc. kosztów kwalifikowanych całości Projektu).

 

Nowoczesna Administracja Samorządowa

 

 

 

Co to jest ePUAP?

Jak założyć profil zaufany

Jakie usługi można zrealizować na platformie ePUAP?

Jak załatwić sprawę. Co można otrzymać na „skrytkę”?

Przedsiębiorcy i ePUAP

Zmiany w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

Chcesz się dowiedzieć więcej zapraszamy na oficjalną stronę ePUAP