Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Wersja wpisu Nowoczesna Administracja Samorządowa z dnia pon., 2015-05-11 13:08

Nowoczesna Administracja Samorządowa

 

Gmina Dobczyce, wraz z siedmioma jednostkami samorządu terytorialnego, przystąpiła do projektu Nowoczesna Administracja Samorządowa, której celem jest rozwój świadczenia usług elektronicznych w urzędach. Projekt realizowany  jest przez Eurokon sp. z o.o. z Warszawy.

Pracownicy urzędu gminy, zgodnie z planowanym harmonogramem, zostaną przeszkoleni w zakresie: Profilu Zaufanego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), stosowania Instrukcji Kancelaryjnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, standardów obsługi klienta drogą elektroniczną w urzędzie, stosowania zasad bezpieczeństwa, które zgodne są z normą ISO27001:2007, doskonalenia komunikacji wewnętrznej, dostępu do informacji publicznej oraz zarządzania zmianą dla kierownictwa w ramach e-cyfryzacji urzędu.

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją odbywać się będzie dzięki zakupionemu w ramach projektu programowi. Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt komputerowy – komputer, serwer do EZD, skaner dokumentów. W ramach platformy ePUAP udostępniane będą usługi elektroniczne realizowane w urzędzie.

Projekt będzie promowany wśród mieszkańców – m.in. za pomocą ulotek, plakatów a także filmów pokazowych, które krok po kroku wprowadzą w tajniki ePUAP-u i korzyści, jakie są z nią związane. Mieszkańcy, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach, otrzymają pendrive z materiałami szkoleniowymi z obsługi ePUAP. Po uzgodnieniu z dyrektorami gimnazjum i Zespołu Szkół w Dobczycach, w szkołach tych odbędą się informatyczne lekcje pokazowe.

W kolejnych wydaniach Tapety prezentować będziemy Państwu informacje na temat ePUAP-u: czym jest Profil Zaufany, jakie korzyści płyną z jego założenia i dlaczego przedsiębiorcy także powinni taki profil posiadać, co można otrzymywać drogą elektroniczną po założeniu skrzynki na ePUAP.

Całkowity budżet projektu - dla wszystkich ośmiu gmin - to 2 175 449 zł. Wkład własny gmin to 326 tys. 317 zł, (co stanowi 15 proc. kosztów kwalifikowanych całości projektu), w tym wkład własny gminy Dobczyce wynosi 40 tys. 789,66 zł.

Nowoczesna Administracja Samorządowa

Co to jest ePUAP?

Jak założyć profil zaufany

Jakie usługi można zrealizować na platformie ePUAP?

Jak załatwić sprawę. Co można otrzymać na „skrytkę”?

Przedsiębiorcy i ePUAP

Zmiany w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

Chcesz się dowiedzieć więcej zapraszamy na oficjalną stronę ePUAP