Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Wersja wpisu Nowoczesna Administracja Samorządowa z dnia wt., 2014-12-02 13:59

Nowoczesna Administracja Samorządowa

 

Gmina Dobczyce, wraz z siedmioma jednostkami samorządu terytorialnego, przystąpiła do projektu Nowoczesna Administracja Samorządowa, której celem jest rozwój świadczenia usług elektronicznych w urzędach. Projekt realizowany  jest przez Eurokon sp. z o.o. z Warszawy.

Pracownicy urzędu gminy, zgodnie z planowanym harmonogramem, zostaną przeszkoleni w zakresie: Profilu Zaufanego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), stosowania Instrukcji Kancelaryjnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, standardów obsługi klienta drogą elektroniczną w urzędzie, stosowania zasad bezpieczeństwa, które zgodne są z normą ISO27001:2007, doskonalenia komunikacji wewnętrznej, dostępu do informacji publicznej oraz zarządzania zmianą dla kierownictwa w ramach e-cyfryzacji urzędu.

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją odbywać się będzie dzięki zakupionemu w ramach projektu programowi. Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt komputerowy – komputer, serwer do EZD, skaner dokumentów. W ramach platformy ePUAP udostępniane będą usługi elektroniczne realizowane w urzędzie.

Projekt będzie promowany wśród mieszkańców – m.in. za pomocą ulotek, plakatów a także filmów pokazowych, które krok po kroku wprowadzą w tajniki ePUAP-u i korzyści, jakie są z nią związane. Mieszkańcy, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach, otrzymają pendrive z materiałami szkoleniowymi z obsługi ePUAP. Po uzgodnieniu z dyrektorami gimnazjum i Zespołu Szkół w Dobczycach, w szkołach tych odbędą się informatyczne lekcje pokazowe.

W kolejnych wydaniach Tapety prezentować będziemy Państwu informacje na temat ePUAP-u: czym jest Profil Zaufany, jakie korzyści płyną z jego założenia i dlaczego przedsiębiorcy także powinni taki profil posiadać, co można otrzymywać drogą elektroniczną po założeniu skrzynki na ePUAP.

Całkowity budżet projektu - dla wszystkich ośmiu gmin - to 2 175 449 zł. Wkład własny gmin to 326 tys. 317 zł, (co stanowi 15 proc. kosztów kwalifikowanych całości projektu), w tym wkład własny gminy Dobczyce wynosi 40 tys. 789,66 zł.

Nowoczesna Administracja Samorządowa

Co to jest ePUAP?

Jak założyć profil zaufany

 

Chcesz się dowiedzieć więcej zapraszamy na oficjalną stronę ePUAP