Interpelacje Radnych

Datasortuj malejąco Temat interpelacji
2018-12-18 Interpelacja_Pan Roman Wątorek Radny Rady Miejskiej
2018-12-20 Interpelacja_Pani Jolanta Ziemba Radna Rady Miejskiej
2018-12-20 Interpelacja_Pani Jolanta Ziemba Radna Rady Miejskiej
2018-12-31 Interpelacja_Pan Roman Wątorek Radny Rady Miejskiej
2019-01-02 Interpelacja_Pan Roman Wątorek Radny Rady Miejskiej
2019-01-31 Interpelacja_Pan Jan Hartabus Radny Rady Miejskiej
2019-02-28 Interpelacja-Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - budowa chodnika oraz wycięcie lipy przy ul. Marwin
2019-02-28 Interpelacja- Pan Jan Hartabus Radny Rady Miejskiej- szkody wyrządzone przez bobry.
2019-02-28 Interpelacja - Pani Marta Zając Radna Rady Miejskiej - SP nr 1
2019-03-28 Interpelacja_Pani Marta Zając Radna Rady Miejskiej - oznakowanie drogi powiatowej
2019-03-28 Interpelacja_Pan Jan Hartabus Radny Rady Miejskiej - komunikacja
2019-05-22 Interpelacja_Pani Marta Zając Radna Rady Miejskiej - sprostowanie komunikatu
2019-05-22 Interpelacja_Pani Ewa Kołacz Radna Rady Miejskiej - mieszkania komunalne
2019-05-22 Interpelacja_Pani Ewa Kołacz Radna Rady Miejskiej - zabytkowe drzewa
2019-06-18 Interpelacja_Pan Wiesław Szymoniak Radny Rady Miejskiej - montaż barier
2019-07-11 Interpelacja_Pan Roman Wątorek Radny Rady Miejskiej - utrudnienia w ruchu
2019-07-11 Interpelacja_Pan Roman Wątorek Radny Rady Miejskiej - montaż znaku
2019-07-22 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - uporządkowanie pobocza
2019-07-24 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - modernizacja nawierzchni
2019-07-25 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - budowa chodnika wraz z kanalizacją

Strony