Aktualności

Data publikacji: 2021-02-15

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś przekazał 170 tys. zł na działalność prowadzoną w 2021 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Data publikacji: 2021-02-15

Na mocy podpisanej w ostatnim czasie umowy zostanie zrealizowany grant pn. „TRADYCYJNE PIEŚNI, MUZYKA I TANIEC ZIEMI DOBCZYCKIEJ”, w ramach projektu grantowego „Promocja obszaru LGD Turystyczna Podkowa poprzez wydanie publikacji oraz wykonanie tablic promujących zasoby historyczne

Data publikacji: 2021-02-12
na zdjęciu od lewej: Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Jakubowska, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Bylica, wiceburmistrz Edyta Podmokły oraz Burmistrz Tomasz Suś. Radny Województwa trzyma symboliczny czek na kwotę 2 mln zł

Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Bylica dokonał dziś wręczenia symbolicznego czeku na kwotę 2 000 000 zł na ręce Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Tomasza Susia. Są to środku przekazane gminie przez Województwo Małopolskie na realizację budowy i przebudowy sieci wodociągowej w Sierakowie oraz budowy kanalizacji w Kornatce (Zalas).

Data publikacji: 2021-02-09

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2023  roku, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 1358/2 i 1359/3 o łącznej powierzchni 0.0324 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00023121/9 i KR2Y/00017756/4, z przeznaczeniem na uprawę warzywniczą.

Data publikacji: 2021-02-09
Na obrazku kobieta i mężczyzna oraz napis: nabór na rachmistrza do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Data publikacji: 2021-02-08
grafika przedstawiająca rury i napis: 2 miliony zł dofinansowania na budowę wodociągu w Sierakowie i kanalizacji w Kornatce (Zalas)

Gmina Dobczyce pozyskała 2 mln zł dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach dofinansowanego zadania wykonana zostanie budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Sierakowie oraz budowa kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej w przysiółku Zalas w Kornatce.

Data publikacji: 2021-02-08

Możliwe zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych - o tym może zdecydować Rada Miejska. Wszelkie obowiązujące zwolnienia i ulgi wprowadzone przez ustawodawcę reguluje ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

Data publikacji: 2021-02-08
pług odśnieżający drogi

W związku z aktualnymi warunkami atmosferycznymi, ponownie przypominamy, kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Dobczyce.

Data publikacji: 2021-02-03

W związku realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 polecamy zapoznanie się ze stroną www.gov.pl/web/szczepimysie, wiarygodnym źródłem informacji na temat przebiegu Programu.

Data publikacji: 2021-02-01
Pani Maria Karcz w otoczeniu rodziny oraz przedstawicieli samorządu

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że mieszkanka Kornatki, Pani Maria Karcz, obchodzi dziś 100. urodziny. W tym szczególnym dniu życzenia od społeczności gminy Dobczyce złożyli na ręce Pani Marii - burmistrz Tomasz Suś, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach

Strony