Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentusortuj malejąco Data Nr
Uchwała nr II/17/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką 1731/1, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2018-12-19 17
Uchwała nr II/18/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby 2018-12-19 18
Uchwała nr II/19/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 2018-12-19 19
Uchwała nr II/20/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłącze 2018-12-19 20
Uchwała nr II/21/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Dobczyce jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia szczegółowych zasad jej udzielania. 2018-12-19 21
Uchwała nr II/22/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 2018-12-19 22
Uchwała nr II/23/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku. 2018-12-19 23
Uchwała nr II/24/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce 2018-12-19 24
Uchwała Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy na 2015 r. Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014-12-19 7
Uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza GiM Dobczyce. 2014-12-19 8
Uchwała nr II/8/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolo 2018-12-19 8
Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach. 2014-12-19 9
Uchwała nr II/9/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 2018-12-19 9
Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2014-12-30 16
Uchwała nr III/17/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozszerzenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej na terenie Gminy Dobczyce, 2014-12-30 17
Uchwała Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 2014-12-30 18
Uchwała nr III/25/18 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy rondu w Dobczycach. 2018-12-28 25
Uchwała nr III/26/18 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/412/18 Rady miejskiej w Dobczycach z dnia 07 listopada 2018r w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na 2018-12-28 26
Uchwała nr III/27/18 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2019 2018-12-28 27
Uchwała nr III/28/18 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2019-2028 2019-02-01 28

Strony