Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nrsortuj malejąco
Uchwała nr VI/50/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu. 2019-02-27 50
Uchwała Nr X/50/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach za 2014 rok. 2015-06-24 50
Uchwała Nr X/51/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefy Bergelówny w Dobczycach za 2014 rok. 2015-06-24 51
Uchwała nr VI/51/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, formy kształcenia i doskonal 2019-02-27 51
Uchwała Nr X/52/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobczyce za 2014 rok. 2015-06-24 52
Uchwała nr VI/52/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/326/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania 2019-02-27 52
Uchwała nr X/53/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 2015-06-24 53
Uchwała nr VI/53/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2019-02-27 53
Uchwała Nr X/54/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego. 2015-06-24 54
Uchwała nr VI/54/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-02-27 54
Uchwała Nr X/55/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozszerzenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej na terenie Gminy Dobczyce. 2015-06-24 55
Uchwała nr VI/55/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-02-27 55
Uchwała Nr X/56/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku. 2015-06-24 56
Uchwała nr VII/56/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce w 2019 r 2019-03-27 56
Uchwała Nr X/57/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2015-06-24 57
Uchwała nr VII/57/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie nadania nazwy dla skweru położonego w parku miejskim w Dobczycach 2019-03-27 57
Uchwała Nr XI/58/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku. 2015-07-17 58
Uchwała nr VII/58/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Dobczycach przy ul. Rynek 16A. 2019-03-27 58
Uchwała Nr XI/59/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2015-07-17 59
Uchwała nr VII/59/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 2/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rudnik podjętej dnia 20 września 2018 roku. 2019-03-27 59

Strony