Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Datasortuj malejąco Nr
Uchwała nr XXXII/244/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej 2012-11-28 244
uchwała nr XXXII/237/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Dobczyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2012-11-28 237
Uchwała Nr XXXIII/246/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. "zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dob 2012-12-19 246
uchwała nr XXXIII/247/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku 2012-12-19 247
Uchwała Nr XXXIII/248/12 Rady Miejskiej w Dobczycach ­z dnia 19 grudnia 2012 roku 2012-12-19 248
Uchwała Nr XXXIV/252 /12 Rady Miejskiej w Dobczycach ­z dnia 28 grudnia 2012 roku 2012-12-28 252
uchwała nr XXXIV/251/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku zmiany Uchwały Budżetowej 2012-12-28 251
Uchwała Nr XXXIV/249/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych bez przetargu. 2012-12-28 249
Uchwała nr XXXIV/250/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy , których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 2012-12-28 250
uchwała nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2013 2013-01-16 253
uchwała nr XXXV/255/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-01-16 255
Uchwała Nr XXXII/245 /12 Rady Miejskiej w Dobczycach ­z dnia 28 listopada 2012 roku 2013-01-18 245
Uchwała Nr XXXV /254/2013 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16.01. 2013 roku 2013-02-04 254
Uchwała nr XXXVI/263/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-02-13 263
Uchwała Nr XXXVI/261/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie: okreslenia metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty. 2013-02-13 261
Uchwała nr XXXVI/257/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Dobczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2013-02-13 257
Uchwała Nr XXXVI/260/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 2013-02-13 260
Uchwała nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Dobczyce 2013-02-13 259
Uchwała Nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie : regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Dobczyce. 2013-02-13 159
Uchwała nr XXXVI/260/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013r. 2013-02-13 260

Strony