Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nrsortuj malejąco
Uchwała nr II/20/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłącze 2018-12-19 20
Uchwała Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku. 2015-02-04 21
Uchwała nr II/21/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Dobczyce jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia szczegółowych zasad jej udzielania. 2018-12-19 21
Uchwała Nr V/22 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2015-02-04 22
Uchwała nr II/22/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 2018-12-19 22
Uchwała Nr VI/23/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2015-02-25 23
Uchwała nr II/23/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku. 2018-12-19 23
Uchwała nr XXXIV/224/17 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty dla lokali mieszkaniowych w budynku położonym w Dobczycach przy ul. Rynek 16; 2017-02-22 24
Uchwała nr II/24/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce 2018-12-19 24
Uchwała Nr VI/24/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Dobczyce na 2015 rok. 2015-02-25 24
Uchwała nr III/25/18 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy rondu w Dobczycach. 2018-12-28 25
Uchwała Nr VI/25/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2015-02-25 25
Uchwała nr III/26/18 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/412/18 Rady miejskiej w Dobczycach z dnia 07 listopada 2018r w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na 2018-12-28 26
Uchwała Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach. 2015-02-25 26
Uchwała nr III/27/18 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2019 2018-12-28 27
Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: przystąpienia do partnerstwa w projekcie "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" w ramach instrumentu fina 2015-02-25 27
Uchwała nr III/28/18 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2019-2028 2019-02-01 28
Uchwała nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku. 2015-02-25 28
Uchwała Nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2015-02-25 29
Uchwała nr IV/29/19 z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2017 roku. 2019-01-09 29

Strony