Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Datasortuj malejąco Nr
Uchwała Nr XXIII/177/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce 2012-03-28 177
Uchwała Nr XXIII/176/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zafgospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Nowa Wieś 2012-03-28 176
Uchwała Nr XXIII/180/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. 2012-03-28 180
Uchwała Nr XXIII/181/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynku Komisariatu P 2012-03-28 181
Uchwała Nr XXIII/182/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadnikach 2012-03-28 182
Uchwała Nr XXIII/183/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzączowicach 2012-03-28 183
Uchwała Nr XXIII/184 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowicach 2012-03-28 184
Uchwała Nr XXIII/185/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kędzierzynce 2012-03-28 185
Uchwała Nr XXIV/188/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustanowienia służebności przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w Brzezowej, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2012-04-25 188
Uchwała nr XXIV/190/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego. 2012-04-25 190
Uchwała Nr XXIV/189/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania : zarządzania drogą wojewódzką nr 964 / od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 967 do skrzyżowania z drogą - ul. Obwodo 2012-04-25 189
Uchwała Nr XXIV/191/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce. 2012-04-25 191
Uchwała Nr XXIV/192/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/13 z dnia 18 stycznia 2012 roku 2012-04-25 192
Uchwała Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2012-202 2012-05-14 193
Uchwała Nr XXV/195/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiących własność Gminy Dobczyce 2012-05-30 195
Uchwała Nr XXV/196/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Myślenicach 2012-05-30 196
Uchwała Nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2012-2020 2012-05-30 200
Uchwała nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu 2012-05-30 198
Uchwała nr XXV/199/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku. 2012-05-30 199
uchwała nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. zmiany Uchwały Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011 r. dot. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów spor 2012-05-30 197

Strony