Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentusortuj malejąco Data Nr
Uchwała nr XV/95/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 2015-11-25 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku . 2015-11-25 95
UCHWAŁA NR XXX/230/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH z dnia 30 października 2012 r.w sprawie podziału Gminy i Miasta Dobczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-10-30 230
Rezolucja IV/1/15 2015-01-14 18
Uchała Nr L/350/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Dziekanowice. 2014-01-29 350
Uchwała Nr XVIII/111/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Wieś. 2016-01-25 111
Uchwała XVII/151/19 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2020. 2019-12-30 151
Uchwała Budżetowa na rok 2014 - Nr XLVIII/342/13 2013-12-18 342
Uchwała budżetowa Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2015. 2014-12-30 15
Uchwała Budżetowa Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30.12.2015 2015-12-30 104
UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2012 2012-01-18 142
Uchwała Ne XXXVIII/276/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27.03.2013 r. w sprawie Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wzmocnienie roli centrum wsi Rudnik - dokończenie budowy budunku przy bois 2013-03-27 276
Uchwała nr IX/76/19 dnia 17.06.2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-06-17 76
Uchwała nr IX/77/19 dnia 17.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobczyce za 2018 rok. 2019-06-17 77
Uchwała nr IX/78/19 dnia 17.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 2019-07-03 78
Uchwała nr IX/79/19 dnia 17.06.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 2019-06-17 79
Uchwała nr IX/80/19 dnia 17.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-06-17 80
Uchwała Nr LI/368/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie: odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kornatce. 2014-02-26 368
Uchwała nr V/33/19 dnia 30.01.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Bieńkowice 2019-01-30 33
Uchwała nr V/34/19 dnia 30.01.2019 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Dobczyce na 2019 rok. 2019-01-30 34
Uchwała nr V/35/19 dnia 30.01.2019 r. sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na okres powyżej trzech lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sport 2019-01-30 35

Strony