Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nrsortuj malejąco
Uchwała Nr I/1/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobczycach. 2014-12-01 1
Uchwała nr I/1/18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobczycach 2018-11-22 1
Uchwała Nr I/2/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobczycach. 2014-12-01 2
Uchwała nr I/2/18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobczycach 2018-11-22 2
Uchwała Nr I/3/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach. 2014-12-01 3
Uchwała nr I/3/18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach 2018-11-22 3
Uchwała Nr I/4/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Dobczycach. 2014-12-01 4
Uchwała nr I/4/18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobczycach 2018-11-22 4
Uchwała Nr I/5/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie : powołania, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Dobczycach 2014-12-01 5
Uchwała nr I/5/18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej. 2018-11-22 5
Uchwała Nr I/6/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie: Powołania, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Dobczycach. 2014-12-01 6
Uchwała nr I/6/18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Dobczycach 2018-11-22 6
Uchwała Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy na 2015 r. Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014-12-19 7
Uchwała nr I/7/18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Kultury Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Dobczycach. 2018-11-22 7
Uchwała nr II/8/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolo 2018-12-19 8
Uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza GiM Dobczyce. 2014-12-19 8
Uchwała nr II/9/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 2018-12-19 9
Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach. 2014-12-19 9
Uchwała nr II/10/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 2018-12-19 10
Uchwała Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok. 2014-12-19 10

Strony