Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XLVII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner sesjaXLVII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 31 stycznia 2018 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Informacja pracownika ARMIR na temate- Wniosków.
 8. Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach z realizacji wIV kwartale 2017 r. Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 9. Sprawozdanie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach z realizacji wIV kwartale 2017 r. Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Dobczyce na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
 12. Podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XIL/298/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Józefy Bergelówny w Dobczycach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
 17. Podjęcie uchwały zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, UchwałyNr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.

29 stycznia 2018 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Dobczyce na 2018 rok;
 2. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce;
 3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Siepraw w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana zasilania w wodę m. Zakliczyn Gmina Siepraw, m. Brzączowice Gmina Dobczyce z rurociągu dn.200 Gorzków – Siepraw”;
 4. upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną – realizowanego w ramach projektu: Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach”;
 5. zmiany uchwały Nr XIL/298/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Józefy Bergelówny w Dobczycach.
 6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce;
 7. udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania;
 8. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku;
 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 10. Wolne wnioski.