Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XLVI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

gif sesjaZapraszamy na XLVI sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się 20 grudnia  2017  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXXV/231/2017 Rady Miejskiej w Dobczycach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Dobczycachprzy ul. Górskiej 31.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2018.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2018-2027.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach  odbędzie się w dniu  18 grudnia 2017 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXXV/231/2017 Rady Miejskiej w Dobczycach.
 2. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Dobczycachprzy ul. Górskiej 31.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2018.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2018-2027.
 8. Wolne wnioski.