Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Uprzejmie zapraszam na XII sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019 roku o godz. 16:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach

Porządek obrad:    
1.    Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
4.    Interpelacje i zapytania Radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6.    Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
i Miasta w Dobczycach z realizacji w II kwartale 2019 r. Uchwały Rady Miejskiej
w Dobczycach Nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
7.    Sprawozdanie Referatu Gospodarki Komunalnej z realizacji w II  kwartale 2019 roku Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach nr XX/177/08.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii dróg gminnych.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dobczyce.
10.    Podjęcie chwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobczyce.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży na rzecz najemców.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały  Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
15.    Wolne wnioski.
16.    Zamknięcie sesji.

 

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobczycach, które odbędzie się w dniu:  19 sierpnia 2019 roku o godz. 1600
w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie:
1.    wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii dróg gminnych;
2.    wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dobczyce;
3.    wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce;
4.    wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobczyce;
5.    wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży na rzecz najemców;
6.    wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały  Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku;
7.    wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce;
8.    Wolne wnioski.