Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

LVII Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

sesja grafika informacyjna

LVII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 07 listopada  2018 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobczyce na 2018 r. i 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/390/18z dnia 14 sierpnia 2018r w sprawieprzyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla OchotniczejStraży Pożarnej w Kornatce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 12. Podsumowanie pracy Radny Miejskiej VII kadencji.
 13. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia

 

 

 

05 listopada 2018 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał:

 1. przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku referencyjnym 150 w 0+937,30 – 2+668,50 w miejscowościach Dziekanowice, Sieraków na czasprzygotowania zadania inwestycyjnego do realizacji.
 2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobczyce na 2018 r. i 2019 r.
 3. zmiany uchwały nr LIV/390/18z dnia 14 sierpnia 2018r w sprawieprzyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla OchotniczejStraży Pożarnej w Kornatce.
 4. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.
 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 6. Wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia